Om TaxiCaller

Vilka vi är

TaxiCaller Nordic AB bildades 2011 och vi har utvecklat ett molnbaserat taxiboknings- och trafikledningssystem som snabbt har nått internationella framgångar och används idag av taxibolag i fler än 40 länder. Vårt mål är att bli den största plattformen för boknings- och trafikledningssystem i transportindustrin. Vi är ett svenskt företag med huvudkontor i Linköping och grundarna är civilingenjörer med en bakgrund inom mjukvaruutveckling på olika teknikföretag, bl.a. Ericsson.

För fem år sedan såg vi att taximarknaden stod inför ett paradigmskifte. Bokningssystemen som historiskt sett har använts av taxibolagen har präglats av specialutvecklad hårdvara som har tillverkats i relativt små serier, vilket har gjort dem väldigt dyra för taxibolagen. Istället för att använda dyr hårdvara i taxibilarna såg vi att vi kunde erbjuda ett system med smartphones (iPhone och Android) till ett mycket lägre pris än vad som hade varit möjligt tidigare och samtidigt erbjuda stöd för alla de funktioner som ett taxibolag behöver. Samtidigt blev app- och webbokning en naturligt integrerad del i vårt system. Just app-bokning har blivit en förutsättning för all taxiverksamhet de senaste åren när nya spelare har kommit in på taximarknaden. Med vårt system får de traditionella taxibolagen även ett utmärkt verktyg för att möta konkurrensen från de nya spelarna. Vi har haft en hög tillväxt ända sedan starten och vi har hela tiden vuxit med lönsamhet.

Vad vi gör

TaxiCallers system är molnbaserat och använder förarnas mobiltelefoner (eller surfplattor) som hårdvara i bilarna. Detta gör att taxibolagen kan komma igång och använda vårt system på mindre än tio minuter och dessutom utan att behöva göra investeringar i hårdvara då allt som krävs för att använda vårt system är en dator på taxibolagets kontor och mobiltelefoner eller surfplattor i taxibilarna. Då vårt system är molnbaserat så behöver taxibolagets växel bara logga in på sitt konto i en webbläsare och förarna laddar ner vår app och sen är det bara att sätta igång att använda systemet Detta gör också att vårt system kan användas av taxibolag runt om i hela världen. Idag har vi mer än 95% av kunderna utanför Sverige.

Vårt system är ett komplett boknings- och trafikledningssystem med stöd för alla de funktioner som ett taxibolag idag förväntar sig. Vi har stöd för att ta emot telefonbokningar där taxibolagets växel tar emot en beställning, matar in beställningen i vårt system som sedan skickar beställningen automatiskt till rätt förare som då får upp beställningen i sin app. Självklart innehåller vårt system även boknings-appar och stöd för internetbokningar för att låta passagerarna boka en resa utan att ringa taxibolagets växel. Taxibolagen kan dessutom ha sina egna boknings-appar med sitt taxibolags namn och logo, vilket är ett mycket effektivt sätt att inte bara möta konkurrensen från nya spelare på taximarknaden utan även för att stärka sitt varumärke och få verksamheten att växa. Vi har exempel på taxibolag som började använda vårt system med färre än 20 bilar för att två år senare ha över 300 bilar i sina flotta. Vårt system är mycket mer än bara ett boknings- och trafikledningssystem. Vi erbjuder ett komplett system med stöd för alla funktioner som ett taxibolag behöver idag, t.ex. dynamiska rapporter, företagskonton, fakturering, business intelligence-verktyg och mycket mer. När man använder vårt system kan man som taxibolag fokusera 100% på själva verksamheten och hur man ska utveckla den.