Egenskaper

Vårt molnbaserade system är tillgängligt över hela världen direkt från din webbläsare. Systemet är skalbart för att möta behoven hos de minsta, såväl som de största taxibolagen. Utan någon lokal installation så kör du alltid den senaste versionen av systemet, då uppdateringar sker ögonblickligen och på distans.

Webbläsare

Ingen lokal installation är nödvändig, man loggar endast in via sin webbläsare. Vi rekommenderar att ni använder er av webbläsaren Google Chrome.

Synlighet

Bli upptäckta! Onlinebokning öppnar upp möjligheter för nya kunder. Vi förser både online- och appbokningar. Integrera onlinebokningsformulär till er egen hemsida, så att endast era egna fordon är synliga och bokningsbara. Anpassa passagerar-apparna med ert företags namn, logotyp och färger så att endast ert företag är synligt och bokningsbart i appen.

Kom igång snabbt och enkelt

Vårt system är enkelt och snabbt att sätta upp, ni kan till och med vara igång inom en dag.

Systemet körs på standardiserad hårdvara och är tillgängligt från vilken dator som helst. Att ladda ned appen är gratis till både Android och iPhone.

Skalbarhet

Passar för taxibolag i alla storlekar. Vårt system är skalbart för att möta behoven hos ett taxibolag i alla steg av växt. Vare sig ert företag är nystartat med 2-3 fordon, eller om ni är ett etablerat företag med hundratals bilar, så är vår lösning flexibel och robust nog att möta alla era behov.

Telefongränssnittet som är baserat på IP-telefoni gör det möjligt för trafikledare att snabbt och effektivt acceptera incommande samtal och skicka ut körningar. Om det inkommande numret är länkat till ett passagerar- eller företagskonto så kommer det att visas, samt tillåta trafikledaren att använda kunddetaljerna kopplade till det kontot. Inte nog med detta, utan trafikledarna kan även göra utgående samtal, direkt inom webbläsaren.

IP-telefoni

Vårt system är kompatibelt med de flesta ledande IP-telefonileverantörerna som har stöd för SIP-standarden.

Nummerpresentation

Telefonnumret för det inkommande samtalet visas och används för att leta upp kunddetaljer och tidigare körningar i systemet. Detta minimerar antalet knapptryckningar som krävs för att skapa en körning och underlättar trafikledarnas jobb.

Se instruktionsvideo

Vår kompletta lösning innehåller omfattande verktyg för hantering av flottor. Ett urval av funktioner vårt system inkluderar är:

  • Tillgång till ägarpanelen och trafikledningscentralen via webben
  • Förar-appen för gratis nedladdning för både Android och iPhone
  • Passagerar-app för gratis nedladdning för både Android och iPhone
  • Gratis integrering av onlinebokningsformuläret, samt karta

Genom vårt användande av den bästa kartlösningen tillgänglig på marknaden så får du GPS-spårning av dina fordon av hög kvalité, samt exakt adressuppslagning och autokomplettering av adresser.

GPS-spårning

Förar-appen tillåter dina trafikledare att följa dina fordon på kartan genom att använda sig av GPSen på enheten. Detta gör att dina trafikledare kommer få status- och positionsuppdateringar i realtid, samt även dina passagerare, när de väljer att boka online eller genom passagerar-appen.

Auto-komplettering av adresser

Boka körningar snabbt och enkelt. När du börjar skriva en adress så kommer system automatiskt att matcha det med adresser inom ditt upphämtningsområde.

Se instruktionsvideo

Hantera dina kundrelationer på ett intelligent sätt. Använd passagerar- och företagskonton, samt rapportgenerering för att möta och överstiga dina kunders behov och förväntningar.

Rapporter

Generera detaljerade rapporter nödvändiga för fakturerings- och löneuppgifter. Generera rapporter på förare, fordon, avslutade körningar och kontokörningar. Ladda sedan ned rapporterna i CSV- eller PDF-format.

Konton

Skapa både passagerar- och företagskonton för era regelbundna kunder. Fakturera dem i efterhand eller kräv direktbetalning. Applicera företags-rabatter och spara återkommande körningar som frekventa körningar för att spara tid i framtiden.

Öka era intäkter genom att bli funna!

Nuförtiden så letar passagerar mer och mer efter att boka taxi online eller via en app från deras smartphone och surfplattor. Vi ser till så att ert företag finns där genom att göra det möjligt för er att erbjuda dem en gratis-att-använda passagerar-app och genom att enkelt integrera onlinebokning på er hemsida. Förvärva nya kontraktkörningar med hjälp av vår online-receptionsbokning.

App-bokning

Ta emot bokningar via smartphones och surfplattor. Vår passagerar-app är gratis att ladda ned för både Android och iPhone. Omedelbar och smidig bokning för era passagerare.

Passagerar-appen kan även anpassas med ert företags namn, logotyp och färger, så att endast ert företag och era bilar är synliga och bokningsbara. Kontakta oss för mer detaljer.

Onlinebokning

Enkelt bädda in onlinebokningsformuläret (och kartan) på er egen hemsida utan några extra kostnader. Genom att klistra in en kort kodsträng på er hemsida så tillåter ni på nolltid era kunder att använda ett kraftfullt, men ändå effektivt bokningsverktyg.

Receptionsbokning

Tillåt hotellreceptionister att boka resor direkt åt sina gäster. Länka användare (receptionister) till företagskonton för att låta dem boka resor direkt för ett specifikt konto. Namnet på den anställde som bokade resan listas.

Vår automatiska tilldelningsfunktion erbjuder flera tillvägagångssätt för att tilldela körningar till fordon. Använd våra smart algoritmer för att tilldela jobbet till det närmsta fordonet, automatiskt tilldela fordonet baserat på zonköer, eller tillåt dina trafikledare att manuellt välja ett fordon. Anpassa ert konto genom att definiera zoner och tariffer. Zoner kan användas för alternativa tilldelningsmetoder, så som zonköer och tariffer kan användas för att sätta olika taxor.

Zoner

Dela upp ert upphämtningsområde i zoner för att fastställa prioriteringar och skapa tilldelningskedjor vid automatisk tilldelning. Zonkö-tilldelning prioriterar fordon som har väntat längst i den zonen (FIFU).

Detta kan dock åsidosättas av en trafikledare eller genom att skapa tilldelningskedjor - en avancerad funktion som kan användas ifall man vill ge förtur till bilar i en specifik zon.

Taxor och tariffer

Skapa olika priskategorier beroende på tid på dagen och veckodag. Kategorier kan också användas för att sätta olika priser för olika antal passagerare och storlek eller typ av bil. Sätt zontaxor, fasta taxor och taxametertaxor för att ge en så exakt prisuppskattning som möjligt.

Oavsett var ditt företag tar dig så kan du alltid komma åt och ha full kontroll på ditt bolag. Använd vår banbrytande molnteknologi för att historiskt spåra fordon, överse din flotta och generera rapporter.

Användarkonton

Skapa både företags- och passagerarkonton för boknings- och faktureringssyften. Behåll historik av konton, sätt kontospecifika rabatter och länka användare till konton för direktbokningssyften.

Hantering av flotta

Upprätthåll en fullständig överblick av er flotta vid alla tidpunkter med hjälp av GPS-spårning i realtid, samt full användarkontroll. Hantera skift, skapa individuella användare (förare och trafikledare) och fordonsprofiler. Du kan, bland annat, upprätthålla ett komplett register av dina förares och fordons licenser och registreringsinformation. Skapa ytterligare fordons- och användartaggar om nödvändigt.

Rapportgenerering

Generera detaljerade rapporter nödvändiga för fakturering, löneuppgifter och diverse andra administrativa uppgifter. Lista historik av avslutade körningar, inklusive avvisade och avbokade körningar. Enkelt se totalt hur mycket pengar att samla in från varje förare.

Historisk spårning

Spåra era fordons rutter i efterhand. Se de exakta rutterna de färdats på, genomsnittlig fart, genomsnittligt avstånd och annan användbar information. Denna kompletta översikt hjälper er att få tydlig insyn i ert bolags operationer, fordons bränsleeffektivitet, samt era mest bokade resor. Detta ger er den informationen ni behöver för att planera för framtiden inom ert företag.

Ingen specialutvecklad hårdvara

Mjukvaran i bilen körs på Android- och iPhoneenheter. Vår förar-app finns tillgänglig för gratis nedladdning på både Google Play och App Store. Sök på "TaxiCaller driver" för att hitta den.

Navigation i appen

Genom att använda GPS-mottagaren hos smartphones och surtplattor så kan man inom vår förar-app också använda både en enkel kartfunktion, samt en komplett navigationsfunktion med riktningar till upphämtningsplatsen och destinationen.

Tilldela körningar mobilt

Ta med dig trafikledningen ut i bilen. För de stunderna då det inte finns någon trafikledare i tjänst, tillåt då särskilda förare att tilldela körningar direkt inom appen. Denna funktion används mest effektivt i kombination med vår automatiska tilldelningsfunktion där alla online- och appbokningar automatiskt skickas ut till ett fordon.

Larmknapp

Era förares säkerhet är av yttersta vikt för oss! Alarmfunktionen tillåter förare att larma till centralen, ifall man känner sig hotad. Den är diskret, tyst och omärkbar för passageraren. Ett popup-fönster öppnas på trafikledares skärm och visar tiden då alarmet gick, samt vilken adress fordonet befann sig på när föraren slog larm. Systemet navigerar automatisk till platsen på kartan där fordonet befinner sig, så att trafikledarna kan följa det i realtid.

Se instruktionsvideo

Undvik onödig väntetid, håll era passagerare informerade! Ett automatiskt SMS kan skickas till era passagerare, som notifierar passageraren när en bil har skickats ut, samt igen när bilen är vid upphämtningsplatsen. Stå ut från mängden och gör det där lilla extra för att visa passageraren att ni bryr er.